perzen colourpoints / himalayans / exotic colourpoints

kittens Yoramys Idoya & La Vanitas Pedro 02